greenwave_banner_lite_1920x750

ESG

 "We empower people to own the future”

 "Don't throw your future away!"

​​​​​​​De wereld ondergaat ontwrichtende veranderingen ten gevolge van milieuvervuiling, ontbossing en het uitputten van belangrijke natuurlijke hulpbronnen.  

Ook in Suriname zijn de gevolgen nu al merkbaar in de vorm van verschuiving van seizoenen, windstoten en zwaardere regenbuien. Door de lage ligging dreigt Suriname in de verdere toekomst de nadelige gevolgen te ondervinden van de stijgende zeespiegel. 

Finabank onderkent de ontwikkelingen en streeft er naar om in Suriname een voorbeeldfunctie te vervullen op het gebied van duurzaamheidsbeleid. 

Dit willen wij bereiken door: 

  • Het leveren van een bijdrage aan de duurzame ontwikkeling van de samenleving op sociaal, ecologisch en economisch gebied; 
  • Kritisch te zijn op de activiteiten van onze stakeholders; 
  • Onze stakeholders van dienst te zijn met professionele kennis en producten in overeenstemming met onze visie en missie; 
  • Actief bij te dragen aan een transparante, wederzijdse maatschappelijke dialoog. ​​​​​

Duurzaamheid kan worden omschreven als het vermogen om geen schade aan te richten aan mensen, gemeenschappen en het milieu en geen natuurlijke hulpbronnen uit te putten, om zo bij te dragen aan maatschappelijk, economisch en ecologisch evenwicht op de lange termijn. 

Kern van ons duurzaamheidsbeleid is het mitigeren van risico’s en duurzame oplossingen te vinden voor een toekomstbestendige economische ontw​​​​​​​ikkeling die balans houdt tussen mens en milieu.  

Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die tegemoet komt aan de behoeften van de huidige generaties zonder een gevaar te vormen voor de mogelijkheden van toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien.

Zo draagt Finabank bij aan ESG:

Financiële Inclusiesessies

Ons doel is om het inzicht over financiële producten te vergroten, de financiële vaardigheden te verbeteren en verantwoord financieel gedrag aan te moedigen. Dit doen we als onderdeel van ons ESG-beleid, waarbij wij ons richten op SDG 10 (verminderde ongelijkheid).

FB_Fin Incl Sessie 3-01FB_Fin Incl Sessie 4-01
FB_Fin Incl Sessie 1-01FB_Fin Incl Sessie 2-01

 

Recycling stimuleren bij alle stakeholders van de bank

In het kader van ons ESG-beleid met als SGD #15 Life on Land, zijn wij een samenwerking aangegaan met Rotary Suriname voor de uitvoering van het project ‘Greener Together’. Het doel van dit project is om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de ecologische voetdruk van Suriname door het verminderen en/of vervangen van ‘single use plastics’ en stimuleren van correct afvalbeheer.

Op de parking van ons hoofdkantoor is er een recyclebak geplaatst met als doel om afvalbeheer te implementeren. Het verzamelde afval zal worden opgehaald en verwerkt door Amreco en Green Circle Recyclers.

FB_Recyclen -01

 Copyright © 2024 | Disclaimer